Solenergi

Solvärme

 

Solenergin är ren, tyst och gratis och bygger på solstrålar, inte på värmen i lufte. Vi har gott om sol i Sverige. Cirka 1000 Watt per kvadratmeter når jordens yta en sommardag i Sverige.

Solen värmer absorbatorytan i solfångaren och vid en viss temperatur transporteras värmen till en ackumulatortank. Från ackumulatortanken kan man sedan välja om man vill ha till exempel värme i fastigheten eller varmvatten i kranen.

 

Med 10 kvadratmeter bra solfångare kan man spara cirka 4500-5000 kWh per år. Payofftid, cirka 5-15 år. Livslängd, 40-50 år. Har du en pool betalar sig en solvärmeanläggning redan inom 2-3 år

 

 

Solceller

Solceller är perfekt för stugor eller byggnader utan el. För uppladdning av batterier till elstängsel eller produktion till elnätet m.m.

 

 

Solbelysning

En svensk produkt från Parans erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Från solmottagare transporteras ljuset via kablar till armaturer som sprider ett naturligt ljus inomhus.

Läs mer på parans.com...

Energismarta lösningar